OP WEG

De Op Weg Cursus is bedoeld voor mensen die voor het eerst of opnieuw kennis willen maken met de basiselementen van het christelijk geloof. De cursus start met de module 'Wat christenen geloven'. Na deze basismodule bestaat de mogelijkheid om een tweetal verdiepingsmodules te volgen. Je kunt je hiervoor na afloop van de basismodule opgeven. De inhoud van de modules wordt hieronder kort toegelicht. 

 

Basismodule: Wat christenen geloven 
In deze basismodule spreken we met elkaar over wie God is en waarom christenen in Hem geloven. Ook wordt met elkaar nagedacht over de rol van Jezus en de Heilige Geest. Voor veel mensen zijn het bekende namen, maar waarom zijn deze namen zo belangrijk binnen het christelijk geloof?
De basismodule bestaat uit zeven bijeenkomsten.


Verdiepingsmodule 1: Hoe christenen groeien in het geloof
In een viertal bijeenkomsten behandelen we de volgende thema's: bidden, bijbellezen, lid zijn van een kerk en het avondmaal.  


Verdiepingsmodule 2: Als christenen leven

In deze module van vijf bijeenkomsten wordt met elkaar nagedacht over wat het betekent om als christen door het leven te gaan. Wat geef je daarvoor op, wat krijg je ervoor terug?


  • De Op Weg Cursus start twee keer per jaar, in januari/februari en september/oktober.
  • Je kunt gratis deelnemen aan de basismodule en verdiepingsmodules van de Op Weg cursus.
  • Deelname aan de cursus is vrijblijvend (zie ook startpunt). 
  • In overleg ontvang je een 'coach', iemand die ervaring heeft met het christelijk geloof en samen met jou de cursus doet. Je kunt deze persoon benaderen voor een persoonlijk gesprek.
  • Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Kom dan gerust naar een van de informatiebijeenkomsten of neem contact met ons op.