ONDERWEG

De Onderweg Cursus is geschikt voor mensen die christen willen worden of christen zijn. Er worden belangrijke aspecten van het christelijk geloof stapsgewijs behandeld. Je krijgt handvatten om je geloofsleven meer vorm te geven en er meer verdieping aan te geven. De inhoud van de Onderweg Cursus wordt hieronder in het kort weergegeven.

 

Onderweg Module 1: God Kennen
Christenen geloven in een 'drie-enige' God: één God die zich toont in de vorm van drie personen/gedaantes. De bijbel onderscheidt God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Tijdens deze module denken we samen na over wie en hoe deze God is.


Onderweg Module 2: Groeien als christen

Het gebed, bijbel lezen en samen gemeente (kerk) zijn, vormen belangrijke aspecten voor groeien in het christelijk geloof. Binnen de christelijke gemeente zijn doop en avondmaal bijzondere gebeurtenissen die de groei stimuleren. In deze module gaat het over de betekenis en vorm van gebed, bijbel lezen, gemeente zijn, doop en avondmaal.


Onderweg Module 3: Christelijke levensstijl

Wat past wel bij een christelijk leven en wat niet? De bijbel geeft een leidraad voor een christelijke levensstijl. Hier wordt tijdens module 3 met elkaar over gesproken.


Onderweg Module 4: Uw Koninkrijk kome

Christenen geloven dat God eeuwig leven geeft. Wat betekent dat? Waarom wil een mens eeuwig leven?


  • De cursus start bij voldoende interesse. In overleg is ook individuele begeleiding mogelijk.
  • Je kunt gratis deelnemen aan modules van de Onderweg cursus.
  • Deelname aan de cursus is vrijblijvend (zie ook startpunt)
  • In overleg ontvang je een 'coach', iemand die ervaring heeft met het christelijk geloof en samen met jou de cursus doet. Je kunt deze persoon benaderen voor een persoonlijk gesprek.
  • Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.